ZepHr Impedancja/pH System Rejestracji Refluksu

Wykonanie wielokanałowego badania impedancji przełykowej z pH-metrią  umożliwia ocenę refluksu żołądkowo-przełykowego niezależnie od jego pH.

Wykrywa refluks kwaśny i niekwaśny oraz określa ich korelację z dolegliwościami.

Akcesoria zużywalne

W swojej ofercie posiadamy również sondy jednorazowe ComforTEC oraz bufory pH 4 i pH 7 firmy Sandhill Scientific, wykorzystywane podczas badań: pHmetrii, Impedancji/pH

Akcesoria te są całkowicie kompatybilne z rejestratorem ZepHr.